Najważniejsze informacje!

DLA RODZICÓW

Dokumenty ogólne

Jako licencjonowany organizator otrzymaliśmy “Certyfikat dobrych praktyk” wydany przez Polską Organizację Turystyczną. Realizujemy nasze wyjazdy i działania  zgodnie z założeniami działów:
Polski Bon Turystyczny | Podróże z dziećmi | Turystyka prozdrowotna | Turystyka zrównoważona

Nasz certyfikat >>>

E-sklep - dokumenty

Dokumenty obozowe

W linkach poniżej znajdują się karty kwalifikacyjne, w formacie edytowalnego PDF. Prosimy o wybór odpowiedniego wzoru. Wypełnioną kartę należy podpisać i odesłać skan na adres: biuro@tucamp.pl lub surf@tucamp.pl w przypadku obozów w Chałupach. Oryginał karty powinien zostać dostarczony najpóźniej w dniu rozpoczynającym obóz. 

Karta kwalifikacyjna Surfcamp SKS

karta kwalifikacyjna mini surfcamp_SKS

Karta kwalifikacyjna Bike Camp

Karta kwalifikacyjna Junior Tucamp w Chomiąży

Karta Kwalifikacyjna Półkolonie SKS

 

I turnus – polisa Generali nr. 80132252797
 
ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SUMA UBEZPIECZENIA
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 10 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000,00 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego 1 000,00 zł
Złamanie kości Ubezpieczonego 1 000,00 zł
Koszty leczenia – następstwa NW 1 000,00 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku 1 000,00 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa NW 1 000,00 zł
Koszty rehabilitacji – następstwa NW 1 000,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – następstwa NW 1 000,00 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 1 000,00 zł
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortoped. i środków pomocnicz. – następstwa NW 3 000,00 zł
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – następstwa NW 3 000,00 zł
Najważniejsze informacje

Masz pytania?

DANE ADRESOWE

Tucamp Sp. z o. o.
Ul. Czarneckiego 16E/1
81-198 Pogórze
NIP: 5871730253

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!