Najważniejsze informacje!

DLA RODZICÓW

DO 31 MARCA 2023

Dokumenty

W linkach poniżej znajdują się karty kwalifikacyjne, w formacie edytowalnego PDF. Prosimy o wybór odpowiedniego wzoru. Wypełnioną kartę należy podpisać i odesłać skan na adres: biuro@tucamp.pl lub surf@tucamp.pl w przypadku obozów w Chałupach. Oryginał karty powinien zostać dostarczony najpóźniej w dniu rozpoczynającym obóz. 

Karta kwalifikacyjna Surfcamp SKS

karta kwalifikacyjna mini surfcamp_SKS

Karta kwalifikacyjna Bike Camp

Karta kwalifikacyjna Junior Tucamp w Chomiąży

Karta Kwalifikacyjna Półkolonie SKS

Na grafice, kolorem czerwonym oznaczyliśmy miejsca, które naeży wypełnić.

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW                                                 10 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW                                         10 000,00 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego 1 500,00 zł
Złamanie kości Ubezpieczonego1 500,00 zł
Oparzenia lub Odmrożenia Ciała Ubezpieczonego1 500,00 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku1 000,00 zł
Koszty leczenia – następstwa NW 1 500,00 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku1 500,00 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa NW  1 500,00 zł
Koszty rehabilitacji – następstwa NW 1 500,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – następstwa NW1 500,00 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku1 000,00 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta                                    300,00 zł
Naprawa lub zakup przedmiotów ortoped. i środków pomocnicz. – następstwa NW 3 000,00 zł
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy – następstwa NW         3 000,00 zł

OWU ubezpieczenia NNW ↑

Najważniejsze informacje

Masz pytania?

DANE ADRESOWE

Tucamp Sp. z o. o.
Ul. Czarneckiego 16E/1
81-198 Pogórze
NIP: 5871730253

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!